Elektroniikkalaitteiden korjaus

 

IMG_20150702_151813

 

Asioilla on tapana pyrkiä kohti suurempaa epäjärjestystä. Fyysikot puhuvat entropian kasvusta ja sähkölaitteiden kohdalla voidaan ajatella, että ne tulevat hajomaan, ennemmin tai myöhemmin. Riippuen vian laadusta ja laitteen arvosta, laite on joko järkevää korjata tai  edullisempaa on hankkia uusi laite.

Hyvin tyypillinen esimerkki elektroniikkalaitteviasta on elektrolyyttikondensaattorin hajoaminen. Se on yleensä helppo havaita jopa visuaalisesti; viallinen kondensaattori on turvonnut. Uuden kaksipinnisen elektrolyyttikondensaattorin vaihto on yksinkertainen kolvausprosessi ja, jälleen peilaten laitteen arvoon, usein myös kannatavaa.

Koska laitteet saattavat sisältää satoja komponentteja, vianmääritys ei aina ole helppoa. Tietyntyyppiset komponentit, kuten juuri kondensaattorit, vikaantuvat helpommin kuin toiset. Palaneet diodit ja juotoksistaan irronneet liittimet ovat myös yleisiä vikalähteitä.

FLIR1444

Lämpökamerakuvaa oikosulusta.

Vianetsintä on verrattavissa lääkärin toimintaan. Todetaan vika (oire), jäljitetään vian aiheuttaja (tauti) ja korjataan se (lääke). Vianetsitään käytetään tarkan silmän lisäksi mittausinstrumentteja. Esimerkiksi viallisesta komponentista johtuva oikosulku ja siitä johtuva voimakas komponentin lämpeneminen voidaan havaita helposti lämpökameran avulla.

 

Komponentin korjaaminen tapahtuu lähes aina vaihtamalla se uuteen ja toimivaan. Kuten aiemmin todettiin, elektrolyyttikondensaattorin vaihtaminen on helppoa, eikä pintaliitoskondensaatorit ole juurikaan vaikeampia vaihtaa. Kun komponentin pinnimäärä ja koko kasvavat, ei pelkkä juotoskolvi välttämättä riitä, vaan on turvauduttava järeämpiin juotostyökaluihin.

irrotus

Viallisen piirimoduulin irroitus BGA-asemalla.

MIKROPURE tarjoaa elektroniikka- ja sähkölaitteiden korjaukset pajalla tai paikanpäällä Muuramessa ja Jyväskylän alueella.