Tuotekehitys

embedded_examp

Ideasta-tuotteeksi elinkaari on periaatteessa yksinkertainen. Ajatus lähtee mielikuvasta tuotteesta tai palvelusta, joka ratkaisee jonkin ongelman. Seuraavaksi suunnitellaan, minkälainen lopputuote voisi olla ja lähdetään toteuttamaan.

Idean ja lopputuoteen väliin mahtuu kuitenkin iso määrä eri työvaiheita. MIKROPURE tarjoaa teknistä asiantuntemusta koko tuotekehityksen elinkaaren eri työvaiheisiin.

Sulatettu järjestelmä

Järjestelmä, jota ohjaa mikro- prosessori tai ohjain, on sulautettu järjestelmä. Nykyisin lähes kaikki sähköiset laitteet sisältävät jossain muodossa sulautettuja järjestelmiä. Yksinkertaisimmillaan sulautettu järjestelmä löytyy esimerkiksi sähköhammasharjasta. Sulautettu järjestelmä voidaan toteuttaa joko kokonaan itsenäiseksi laitteeksi ideasta lähtien, tai osaksi jotakin olemassa olevaa laitteistoa.

code_uart

Esimerkki sulautetusta koodista, PIC mikro-ohjainen sarjaväylän alustusrutiini.

Sulautettuihin järjestelmiin liittyy luonnollisesti paljon elektroniikkaa ja sen vuoksi järjestelmien rakentamiseen käytetään elektroniikkasuunnitelua. Elektroniikan lisäksi tarvitaan laiteohjelmisto. Laiteohjelmisto on ohjelma, joka ohjaa järjestelmää joko täysin automaattisesti tai järjestelmä voi olla kontroloitavissa käyttöliitymän kautta. Käyttöliittymän ja laiteohjelmiston ohjelmointiin käytetään laiteläheistä sulautettua ohjelmointikieltä.

Mikroprosessoripohjaisissa järjestelmissä voidaan ajaa reaaliaikaista käyttöjärjestelmää, jolloin laiteohjelmisto käyttöliitymineen voidaan ohjelmoida myös muilla, tulkattavilla kielillä.